BÀN THỜ ÔNG ĐỊA - ÔNG THẦN TÀI

BÀN THỜ ÔNG ĐỊA NGANG 60 CAO 68
 BÀN THỜ GỖ HƯƠNG CHƯA SƠN 68X68X81 CM
 BÀN THỜ GỖ HƯƠNG
BÀN THỜ GỖ HƯƠNG CHẠM NỔI 60X98
 
BÀN THỜ GỖ HƯƠNG MẪU MÁI NGÓI CAO 1,4, NGANG 60CM, XÂU 68 CM
BÀN THỜ GỎ ĐỎ CAO 1M, XÂU: 61, NGANG 61CM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét