TƯỢNG ĐIÊU KHẮC, CHẠM

                             BỘ TƯỢNG TAM THẾ PHẬT CAO 40CM , NGANG 20 CM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét